Termeni și condiții

Termeni si Conditii ale Magazinului Online Therme București

 

Definiții

 

În prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online Therme București, denumite în continuare ”Condiții generale”, termenii definiți vor avea următoarele înțelesuri:

Therme Nord București SRL sau Furnizor sau Operator de date personale – persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în județul Sibiu, Str. Alexandru Vlahuță nr.2, localitatea Sibiu, România înmatriculată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/55/2012, având CUI RO 28472550, având punct de lucru în Balotești, Calea București, nr. 1K, Județ Ilfov.

 

Therme București – Centrul Spa operat de Therme Nord București SRL în Balotești, Calea București, nr. 1K

 

Client – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani/ persoană juridică sau orice entitate juridică care (i) accesează Magazinul Online Therme București sau (ii) își face un cont in Website-ul Magazinului Online Therme București și efectuează o comandă.

 

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Client prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Website-ului, intenția sa de a achiziționa produse și/sau servicii de pe Website.

 

Cont – secțiunea din Website ce se poate accesa cu ajutorul unei adrese de e-mail și unei parole care permite Clientului formarea și transmiterea unei comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Website (comenzi, facturi fiscale, etc.).

 

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Client, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Clientului.

 

Conținut

include următoarele:

 • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video, înregistrări audio, texte, desene, etc;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 

Furnizor – Therme Nord București SRL

 

Parteneri contractuali ai Furnizorului - IT BUSINESS SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Nicolae Caramfil , nr. 52-56, Bloc XXI C, parter, sector 1,  înregistrata la Registrul Comerțului al Municipiului București, sub nr. J 40/9105/2000, cod fiscal RO 13424954, GANTNER Electronic GmbH, persoană juridică germană, cu sediul în Montafonerstraße 8 A-6780 Schruns, Germania și Banca Transilvania.

 

Magazin Online – magazinul online operat de Therme Nord București SRL într-o subsecțiune a Website-ului – adresa: shop.therme.ro

 

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Furnizor Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Furnizor, indiferent de modalitatea de livrare.

 

Website – domeniul www.therme.ro si subdomeniile acestuia.

 

 1. Generalități

 

1.1.  Magazinul Online Therme București este operat de societatea Therme Nord București SRL, care poate acționa și prin intermediul unor parteneri contactuali externi, în vederea asigurării de servicii optime, în condiții de confidențialitate și de securitate.

 

1.2.  Toate serviciile prestate și vânzările efectuate către Clienți de societatea Therme Nord București SRL prin Magazinul Online Therme București au loc exclusiv în baza prezentelor Condiții Generale.

 

1.3.  Pentru a beneficia de facilitățile Magazinului Online THERME BUCUREȘTI, inclusiv pentru a accesa Website-ul, dumneavoastră, în calitate de Client, trebuie să citiți și să acceptați regulile prevăzute în prezentele Condiții Generale. In cazul în care nu sunteți de acord cu vreuna din condițiile aici prevăzute, vă rugăm să nu utilizați Magazinul Online Therme București. Prin accesarea Website-ului, dumneavoastră, în calitate de client al THERME BUCUREȘTI vă exprimați consimțământul privind prezentele Condiții Generale și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos, pe care se presupune și se prezumă că le-ați citit si parcurs cu atenție.

 

1.4.  In conformitate cu art. 41 din Noul Cod Civil, copiilor în vârstă de până la 18 ani nu le este permisă achiziționarea de produse sau servicii de pe Website având în vedere faptul că prestarea/livrarea nu se fac la data încheierii achiziției.

 

1.5.  Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / texte, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Furnizorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

1.6.  Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) si pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

 

1.7.  Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc prezentele Condiții Generale ale Magazinului Online în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Website-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 

1.8.  Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Condițiilor Generale și/sau a versiunilor actualizate ale Condițiilor Generale.

 

1.9.  Prezentele Condiții Generale pot fi modificate oricând de către Therme Nord București, acestea fiind opozabile Clienților de la data afișării în Website. Acceptarea Condițiilor Generale se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Website și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 

 1. Instanța competentă și dreptul aplicabil

 

2.1.  Locul de prestare se stabilește din natura obligației contractuale și este astfel locul prestării serviciilor respectiv punctul de lucru Therme Nord București din Balotești, România. Locul de plată este de asemenea punctul de lucru Therme Nord București din Balotești, România.

 

2.2.  Legea aplicabilă contractului încheiat între Therme Nord București și dumneavoastră este legea română.

 

2.3.  In toate cazurile, inclusiv în cazul în care nu aveți domiciliul/sediul în România/alt stat membru UE sau nu aveți calitatea de consumator (sunteți companie, PFA sau alt tip de afacere) sau v-ați mutat domiciliul stabil după intrarea în vigoare a acestor condiții generale de afaceri sau domiciliul dumneavoastră obișnuit nu este cunoscut în momentul introducerii unei acțiuni, sunteți de acord că forul de jurisdicție exclusiv pentru toate litigiile ce provin din sau se nasc în legătură cu prezentul contract este la punctul de lucru al Therme Nord București SRL din Balotești, România.

 

 1. Comanda și încheierea contractului

 

3.1.  Ofertele Magazinului Online pe internet nu constituie încă o ofertă cu forță juridică obligatorie, ci doar o invitație către client de a comanda în Magazinul Online articolele noastre, deci de a face o ofertă de cumpărare.

 

3.2.  Pentru motive justificate Therme Nord București își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Therme Nord București. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Therme Nord București, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

 

3.3.  Therme Nord București își rezervă dreptul de a cere clienților introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Website-ului.

 

3.4.  În Magazinul Online clientul poate, prin selectarea butonului ”Adaugă în coș”, să aleagă anumite servicii/produse pentru comandă și, dacă este necesar, să corecteze informațiile prin selectarea diferitelor butoane pe pagina ”Coș de cumpărături”. Cu un clic pe butonul ”Mergi la casă” clientul ajunge în procesul de plată. Aici clientul își poate introduce adresa de domiciliu/reședință, adresa de facturare și să selecteze modalitatea de plată. Pe ultima pagină din procesul de comandă clientul mai primește încă odată cuprinsul comenzii cu articolele selectate, adresa de facturare, precum și modalitatea de livrare și de plată. În acest cuprins clientul mai poate face încă odată modificări, după care Clientul trebuie să confirme că a citit Condițiile Generale ale Therme Nord București SRL. In ce privește contractul de cumpărare a unor produse și/sau servicii, exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului final prin apăsarea butonului ”Plasează comanda” dă naștere unei oferte de cumpărare efectuate de dumneavoastră către societatea ce administrează THERME BUCUREȘTI, având ca obiect furnizarea unor servicii, conform prezentelor Condiții Generale ale Magazinului Online Therme București.

 

3.5.  Therme Nord București poate anula comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

(i)       neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plății online;

(ii)      invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri al Therme Nord București SRL, în cazul plății online;

(iii)     datele furnizate de către client în Magazinul Online sunt incomplete și/sau incorecte;

(iv)     fraudă și alte motive prevăzute de lege.

 

3.6.  După ce Clientul a transmis comanda, Website-ul Therme Nord București notifică Clientului detaliile comenzii. Notificarea primită de către Client, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (afișare sau e-mail).

 

3.7.  Therme Nord București va trimite Clientului un e-mail în care sunt cuprinse toate detaliile Comenzii precum și confirmarea acceptării Comenzii de către Therme Nord București. Contractul se considera încheiat între Client și Therme Nord București în momentul primirii de către Client, prin intermediul poștei electronice, a notificării de acceptare și expediere a Comenzii.

 

3.8.  Achiziționarea de bilete de intrare, carduri cadou sau carduri vă dă dreptul de a utiliza serviciile și de a cumpăra produsele oferite de Therme Nord București SRL în cadrul centrului Therme București, situat în Balotești, România. Biletele de intrare, cardurile cadou și cardurile nu sunt nominale.

 

3.9.  Cu excepția biletului ce conține rezervare de dată, achiziționarea biletului/cardului cadou/cardului nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii in limita locurilor disponibile!

 

3.10.  Prin achiziționarea biletului/cardului cadou/cardului, dumneavoastră, în calitate de vizitator al THERME BUCUREȘTI (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind ”Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor”, disponibil la adresa http://therme.ro/termeni și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin apăsarea butonului ”Plătește” și apoi intrarea în Therme București dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează THERME BUCUREȘTI, în condițiile Regulamentului menționat.

 

 1. Livrarea

 

4.1.  Magazinul Online Therme București nu livreaza biletele, cardurile cadou sau cardurile în format fizic. Biletele și cardurile cadou sunt transmise Clientului în format electronic, prin e-mail, iar cardurile pot fi ridicate de la casele Centrului ului Spa Therme București.

 

 1. Plata

 

5.1.  Toate prețurile sunt prețuri finale și includ cota de TVA legală. Sunt valabile prețurile din Magazinul Online afișate în momentul Comenzii.

 

5.2.  Plata Comenzii se face prin card Master Card sau Visa Card prin sistemul PayU.

 

5.3.  Datele cardului de plată utilizat de Client nu vor fi stocate de către de Therme Nord București și nici de către procesatorul de plăți implementat pe Website.

 

5.4.  In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

 

5.5.  Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit să nu rămână logat pe Website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in Cont nu este permisă si se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa conțină cel Putin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale). Este recomandat ca parola să nu conțină date personale aparținând Clientului și sau membrilor familiei acestuia, date perosnale din cele care au fost anterior făcute publice de Client, în mediul online/pe internet.

 

5.6.  Până la plata integrală, produsele rămân proprietatea societății Therme Nord București SRL.

 

5.7.  Therme Nord București va emite către Client o factură pentru produsele/serviciile cumpărate. Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Factura se emite și se transmite Clientului în format electronic. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi.

 

5.8.  In cazul plăților online Therme Nord București SRL nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, fără a se limita la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de RON.

 

 1. Dreptul de retragere

 

6.1.  Clienții care au și calitatea de consumator au dreptul legal de retragere din contractul încheiat cu Therme Nord București SRL în condițiile legii.

 

6.2.  Dacă a început prestarea serviciilor în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului.

 

6.3.  Dreptul de retragere poate fi exercitat în următoarele termene:

 

 • în termen de 14 zile de la data încheierii contractului (adică de la momentul la care ați primit de la Therme Nord București confirmarea acceptării comenzii), în cazul achiziționării de servicii (adică bilete de intrare, carduri cadou sau carduri);

 

6.4.  Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați la adresa Balotești, Calea București, nr. 1K, Județ Ilfov sau la webshop@therme.ro cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail. In vederea exercitării dreptului de retragere clientul are posibilitatea de a utiliza formularul pus la dispoziție de Therme Nord București SRL la acest link - folosirea lui nu este însă obligatorie. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 

 

6.5.  In cazul exercitării dreptului de retragere consumatorul trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au însoțit biletul/cardul cadou/cardul respectiv.

 

6.6.  In cazul exercitării dreptului de retragere, cardurile/biletele de intrare/cardurile cadou se anulează de către Therme Nord București.

 

6.7.  Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

 

6.8.  Clientul nu are drept de retragere din Contract în următoarele situații:

 • a utilizat cardul, biletul de intrare sau cardul cadou;
 • alte situații prevăzute de lege.

 

 1. Răspunderea pentru defecte. Garanție

 

7.1.  Toate produsele comercializate de Therme Nord București SRL beneficiază de garanția prevăzută de lege.

 

 1. Drepturi privind Conținutul Website-ului

 

8.1.  Conținutul Website-ului inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia, înregistrări video și/sau audio sunt proprietatea exclusiva a Therme Nord București SRL.

 

8.2.  Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținutul numai în scopul utilizării Website-ului conform destinației acestuia.

 

8.3.  Clientului îi este interzisă utilizarea Conținutului în orice mod care nu este intenționat sau permis în mod clar de către Therme Nord București SRL. Astfel Clientul nu are dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica si/sau altera Conținutul. Clientul nu are dreptul de a include Conținutul sau o parte a acestuia sau a-l lega la sau expune în orice alt context în afara celui original intenționat de Therme Nord București SRL. Clientul nu are dreptul de a îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului și nu are dreptul de a transfera, vinde sau distribui materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, altfel decât cu acordul scris expres al Furnizorului.

 

8.4.  Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu dă naștere unei anumite obligații contractuale din partea Furnizorului. Obligațiile contractuale ale Furnizorului sunt prevăzute în prezentele Condiții Generale și în documentele de confirmare de comandă ce se transmit Clientului.

 

8.5.  Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele Condiții Generale.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Therme Nord București S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

 

9.1.  Therme Nord București SRL, în calitate de Operator de date personale, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în mod direct, prin mijloce mixte, în conformitate cu prezentele Condiții Generale, fiind operator scutit de la obligația de notificare pentru prelucrarea datelor în scopul furnizării de servicii/produse, inclusiv pentru contractare și facturare, potrivit Deciziei președintelui A.N.S.P.D.C.P. nr. 200/2015.

 

9.1.1.  Therme Nord București SRL este operator de date personale  înscris în Registrul general de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 37012, pentru prelucrarea datelor personale, prin mijloace mixte,  în scopuri de reclamă, marketing și publicitate

 

9.2.  La momentul furnizării informațiilor și/sau a datelor personale, cu ocazia creării Contului, Clientul își exprimă acordul expres pentru ca datele cu caracter personal pe care le furnizează să fie colectate și ulterior prelucrate (stocate și utilizate) de către Therme Nord București SRL, direct ori prin parteneri contractuali, împuterniciți și/sau subcontractori ai acestuia,), atât în scopul beneficierii de produsele/serviciile achiziționate, cât și în scopuri de reclamă/marketing/publicitate.

Colectarea și prelucrarea datelor, inclusiv în mediul online se vor face întotdeauna în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

 

9.3.  Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal; confidențialitatea și securitatea datelor:•

 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale. Prelucrarea datelor personale are loc potrivit Condițiilor Generale, cu respectarea legislației aplicabile și, atunci când este necesar, cu consimțământul expres și neechivoc al persoanei vizate, pentru acea prelucrare
 • Limitarea scopului. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite și legitime.
 • Proporționalitatea. Datele personale prelucrate vor fi adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcționare al Operatorului conține reglementari cu privire la confidențialitatea informațiilor. Datele personale colectate și ulterior prelucrate vor fi tratate confidențial.
 • Securitatea. Măsurile tehnice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate.

 

9.4.  In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Clientul are următoarele drepturi, în raport cu datele sale cu caracter personal prelucrate de Furnizor, în calitate de Operator de date personale:

 

 • dreptul de a obține de la Therme Nord București, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate;
 • dreptul de a obține de la Therme Nord București SRL, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
 • dreptul de a obține de la Therme Nord București, la cerere și in mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, inclusiv notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite astfel de date, după caz;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare; in caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate;

 

9.6.  Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră trebuie să întocmiți o cerere, în formă scrisă, datată și semnată și să o expediați pe adresa Therme Nord București: e-mail webshop@therme.ro sau pe adresa fizică: Therme Nord București SRL, Balotești, Calea București, nr. 1K, Județ Ilfov. Therme Nord București va răspunde cererii dumneavoastră în termen de 15 zile.

 

9.7.  Securitatea datelor cu caracter personal: Therme Nord București certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Therme Nord București utilizează metode și tehnologii de securitate adecvate, împreună cu politici aplicate salariaților si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Regulamentul intern de organizare si funcționare al Therme Nord București conține reglementări cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituției. Personalul Therme Nord București este instruit in ceea ce privește securitatea si confidențialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate. Accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.

 

 1. NEWSLETTERS

 

10.1.  In cazul în care vă exprimați acordul pentru primirea de newslettere de la Furnizor, acestea vor fi transmise fie direct de către Furnizor fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Furnizor. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

 

10.2.  Aveți dreptul de a renunța la primirea newslettere-lor de la Furnizor folosind link-ul special din cadrul acestora sau trimițând o solicitare la webshop@therme.ro.

 

 1. Condiții utilizare Carduri Cadou – Gift Card THERME

 

 11.1. Emitentul Cardului Cadou. Regulament

 

Emitentul Cardului Cadou Therme este Therme Nord București SRL, cu sediul in Sibiu, Str. Alexandru Vlahuță nr. 2, cam.1, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J32/55/2012, având cod unic de înregistrare si atribut fiscal RO 28472550 .

 

Prin achiziționarea cardului cadou, dumneavoastră, în calitate de vizitator al THERME BUCUREȘTI (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind ”Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor”, disponibil la adresa http://therme.ro/termeni și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute în Regulamentul menționat. Exprimarea de către dumneavoastră a consimțământului prin apăsarea butonului ”Plătește” și apoi intrarea în Therme București dă naștere unui contract între dumneavoastră și societatea ce administrează THERME BUCUREȘTI, în condițiile Regulamentului menționat.

 

11.2. Ce este Cardul Cadou Gift Card Therme

 

Gift Card Therme este un card preplătit (prețul acestuia se încasează în avans) ce poate fi folosit exclusiv pentru achiziționarea oricărui produs din incinta complexului Therme Nord Bucuresti (bilet de intrare, alimente, băuturi, etc).

 

Gift Card Therme este nenominal și nu este un card de credit.

 

11.3. Valabilitate

 

Gift Card Therme este valabil 2 ani de la ultima reîncărcare.

 

11.4. Tipuri Gift Card

 

Gift Card Therme poate fi achiziționat la următoarele valori:

 • Gift Card Therme încărcat cu 100 lei - valoare de achiziție 100 lei
 • Gift Card Therme încărcat cu 200 lei - valoare de achiziție 200 lei
 • Gift Card Therme încărcat cu 400 lei - valoare de achiziție 400 lei
 • Gift Card Therme încărcat cu 1000 lei - valoare de achiziție 950 lei
 • Gift Card Therme încărcat cu 2000 lei - valoare de achiziție 1800 lei.
 • Gift Card Therme încărcat cu 5000 lei - valoare de achiziție 4375 lei.

 

Gift Card Therme are cota de TVA 0%.

 

11.5. Utilizare Gift Card

 

Gift Card Therme se utilizează prin achiziționarea de produse/servicii exclusiv în cadrul Therme București. Cardul se poate utiliza de mai multe ori, până la cheltuirea întregii sume de pe acesta. Cardul se poate reîncărca și reutiliza în perioada de valabilitate.

 

Achiziționarea cardului cadou nu oferă garanția disponibilității serviciilor la orice dată ci vă dă dreptul de a beneficia de servicii in limita locurilor disponibile!

 

Pentru plata unei singure comenzi de bilete/produse/servicii se poate utiliza un singur Gift Card Therme (nu se pot utiliza două sau mai mult carduri pentru plata unui singur bon de bilete/produse/servicii Therme București). In cazul în care biletele/produsele/serviciile achiziționate depășesc valoarea existentă pe card, vizitatorul va achita diferența printr-una din celelalte modalități de plată permise în cadrul Therme București: numerar sau card.

 

Gift Card Therme nu poate fi răscumpărat (nu se restituie suma plătită pentru acesta).

 

Un vizitator Therme București poate utiliza mai multe carduri cu condiția ca acele carduri să fie utilizate pentru comenzi diferite, cu bonuri diferite. 

 

 1. Altele

 

12.1. In cazul în care nu utilizați sumele disponibile pe cardurile valorice, diferențele rămase nu se restituie. Nu este posibilă răscumpărarea cardurilor sau compensarea cu carduri.

 

12.2. Cardurile, cardurile cadou și biletele achiziționate în Magazinul Online pot fi utilizate doar în perioada de valabilitate a acestora.

 

12.3.  În cazul în care Condițiile Generale devin, în totalitate sau parțial, nule, restul prevederilor contractuale își păstrează valabilitatea.